Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Α1: Απογραφή των επιλεγμένων χειροπτέρων και του οικοτόπου 8310 στις επιλεγμένες θέσεις 

Α2: Τεχνικές μελέτες και  προκηρύξεις

Α3: Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τα είδη και τον οικότοπο 

Α4: Καταγραφή της στάσης και συμπεριφοράς των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων 

Πρόσκληση παρουσίασης «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 10 είδη χειροπτέρων των σπηλαίων»

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE – Φύση «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» - LIFE G

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 10 είδη χειρόπτερων των σπηλαίων» στο πλαίσιο του Έργου LIFE GRECABAT – LIFE17 NAT/GR/000522

Η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους επί του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 10 είδη χειρόπτερων των σπηλαίων»» στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE GRECABAT – LIFE17 NAT/GR/000522 στην ηλεκτρονική διεύθυνση batactionplangr@gmail.com.

Δράση C2.1: Τεχνική Έκθεση «Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τις αποικίες χειροπτέρων» / Σπήλαιο Λιμνών και Σπηλαιοβάραθρο

Η τοποθέτηση των προτεινόμενων συστημάτων παρακολούθησης εντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης C2 με τίτλο «Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τις αποικίες χειροπτέρων» σε τρία σπήλαια του προγράμματος LIFE GRECABAT1 . Τα συστήματα παρακολούθησης θα καταγράφουν και θα μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα συνθηκών εντός και εκτός των σπηλαίων (θερμοκρασία, υγρασία, επίπεδα CO2, κ.ά.) αλλά και εικόνα μέσω τηλεχειριζόμενων υπέρυθρων καμερών παρακολούθησης.

Απογραφή του οικότοπου 8310 στις περιοχές του προγράμματος

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δράσης “Απογραφή του οικότοπου 8310 στις θέσεις του προγράμματος” (δράση Α1.2) που αποσκοπεί στη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων για την περιγραφή και αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης του οικοτόπου 8310 (Σπήλαια που δεν είναι ανοικτά στο κοινό) σε 8 θέσεις του προγράμματος (Εικόνα 1), της σχετικής πανίδας ασπόνδυλων και των τυπικών ειδών.

Δράση Α4 - Έκθεση με ποσοτικές & ποιοτικές πληροφορίες για την στάση και συμπεριφορά των πολιτών απέναντι στα σπήλαια και τα χειρόπτερα

Η παρούσα έκθεση αφορά στην ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων στις περιοχές εφαρμογής των δράσεων του έργου αναφορικά με την προστασία και διαχείριση σπηλαίων και της σπηλαιόβιας ζωής (ειδικότερα του Οικότοπου 8310 και των χειροπτέρων), αλλά και εκτίμηση της επιθυμίας τους να δεσμευθούν και να υποστηρίξουν δράσεις προστασίας και διαχείρισής τους.

Έρευνα πεδίου στο Γεωπάρκο Χελμού - Βουραϊκού
Με αφορμή τη συνάντηση εργασίας του LIFE-GRECABAT στο σπήλαιο Λιμνών, η ομάδα του έργου πραγματοποίησε την Τετάρτη 8 Ιουλίου έρευνα πεδίου σε τρεις χωριστές τοποθεσίες του Γεωπάρκου Χελμού – Βουραϊκού.
Δράση Α2 – Μελέτες Παρεμβάσεων: Στοές ορυχείων και σήραγγες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE17 NAT/GR/000522 και της Δράσης C1 (ACTION C.1: Protection, restoration and management of important roosting sites for Bats) θα γίνουν μικρής κλίμακας επισκευαστικές εργασίες σε 4 τεχνητά καταφύγια για την προστασία επιλεγμένων ειδών χειροπτέρων. Σκοπός της δράσης Α2 (Action A.2: Technical studies and tender documents) είναι η προετοιμασία της υλοποίησης των εργασιών αυτών, παρέχοντας τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίησή τους.

Δράση Α2 – Μελέτες Παρεμβάσεων: Σπήλαια

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE17 NAT/GR/000522 και της Δράσης C1 (ACTIONC.1: Protection, restoration and management of important roosting sites for Bats) θα υλοποιηθούν μικρής κλίμακας έργα σε 8 επιλεγμένα σπήλαια σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την προστασία επιλεγμένων ειδών χειροπτέρων καθώς και άλλων σπηλαιόβιων ειδών. Σκοπός της δράσης Α2 (ActionA.2: Technical studies and tender documents) είναι η προετοιμασία της υλοποίησης των εργασιών αυτών, παρέχοντας τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσής τους.

Δράση Α2 - Μελέτες παρεμβάσεων: Κτήριο Σαμαριάς

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE17 NAT/GR/000522 και της Δράσης C1 (ACTION C.1: Protection, restoration and management of important roosting sites for Bats) θα υλοποιηθούν μικρής κλίμακας εργασίες σε 1 επιλεγμένο κτήριο εντός περιοχής NATURA. Σκοπός της δράσης Α2 (Action A.2: Technical studies and tender documents) είναι η προετοιμασία της υλοποίησης των εργασιών αυτών, παρέχοντας τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσής τους.

Δράση Α3: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 10 είδη Χειροπτέρων [υπό διαμόρφωση]

Τα Σχέδια Δράσης (ΣΔ) Ειδών εμπεριέχουν αναλυτικές και τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη βιολογία, την οικολογία, την εξάπλωση, τις πιέσεις και απειλές, την κατάσταση και τις προτεραιότητες διατήρησης καθώς και τα μέτρα και τις δράσεις που προτείνονται να εφαρμοστούν με στόχο την εξασφάλιση Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης των ειδών. Ειδικότερα, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ΣΔ Ειδών αποτελούν εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο εφαρμογής των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

Subscribe to Προπαρασκευαστικές δράσεις