Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γ1: Προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα

Η δράση έχει ως στόχο την προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση σπηλαίων και άλλων καταφυγίων των χειροπτέρων μέσω έργων μικρής κλίμακάς όπως: (1) τοποθέτηση (ή αντικατάσταση υφιστάμενων) περιφράξεων με ειδικές προδιαγραφές φιλικές προς τα χειρόπτερα και τα άλλα ζώα των σπηλαίων, (2) βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών εντός των καταφυγίων, (3) διαχείριση της βλάστησης, (4) αποκατάσταση και καθαρισμός των εισόδων των ορυχείων, (5) αποκατάσταση ενός παλαιού κτηρίου.

Γ2: Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τις αποικίες χειροπτέρων

Στα πλαίσια αυτής της δράσης: (1) θα τοποθετηθούν προηγμένα (τηλεμετρικά) συστήματα παρακολούθησης σε  επιλεγμένα σπήλαια που θα καταγράφουν και θα μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα συνθηκών εντός και εκτός των σπηλαίων (θερμοκρασία, υγρασία, επίπεδα CO2 κτλ) αλλά και εικόνα μέσω τηλεχειριζόμενων υπέρυθρων καμερών παρακολούθησης. Τα συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και ως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση που παρατηρούνται υπερβάλλουσες τιμές ή παρατηρηθούν άλλα συγκεκριμένα προβλήματα. (2) δημιουργία αυτόνομης, φορητής συσκευής παρακολούθησης σπηλαίων που θα αναπαραχθεί σε 12 αντίγραφα ώστε να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευμένους εθελοντές για την καταγραφή δεδομένων από διάφορα σπήλαια της Ελλάδας (συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην μακροπρόθεσμη παρακολούθησή τους).

Γ3: Μικροαποθέματα σπηλαίων

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της νομικής προστασίας των σημαντικότερων μικρο-ενδιαιτημάτων σπηλαίων στην Ελλάδα (για χειρόπτερα και ενδημικά είδη ασπονδύλων). Θα επιλεγούν τα 30 σημαντικότερα σπήλαια για τα οποία θα τεκμηριωθεί η ένταξη τους σε καθεστώς προστασίας όπως τα «Καταφύγια Άγριας Ζωής» ή τους «Προστατευόμενους Φυσικούς Σχηματισμούς» ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μικροαποθεμάτων (cave micro reserves) σπηλαίων σύμφωνα με τον ν. 3937/2011, OJG 144/A/17-6-2011. Από τα παραπάνω 30 τα 5, αναμένεται να θεσμοθετηθούν έως το τέλος του έργου και τουλάχιστον άλλα 5, πέντε χρόνια μετά το τέλος του έργου.

Γ4: Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων

Στόχος της δράσης είναι να αλλάξει / επηρεάσει τη στάση και συμπεριφορά των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων απέναντι στα σπήλαια, τη σπηλαιόβια ζωή και τη διαχείριση τους. Για την επίτευξη του στόχου θα γίνει προσπάθεια ενημέρωσης μέσω όλων των δράσεων του έργου αλλά και μίας σειράς 16 διημερίδων σε 15 πόλεις της χώρας. Κατά τη διάρκεια των διημερίδων θα γίνουν ενημερωτικές διαλέξεις, οργανωμένες θεματικές συζητήσεις (για την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή ειδικών προβλημάτων αλλά και παρουσιάσεις παραδειγμάτων από την διεθνή εμπειρία) και εξορμήσεις στο πεδίο για γνωριμία με τα είδη και τον οικότοπο.

Γ5: Δημιουργία δικτύου εθελοντών για τα σπήλαια και τα χειρόπτερα

Ένα δίκτυο εθελοντών από όλη την Ελλάδα θα δημιουργηθεί στα πλαίσια αυτής της δράσης. Στόχος είναι το δίκτυο αυτό να λειτουργήσει μελλοντικά για συλλογή δεδομένων από όλη τη χώρα (Επιστήμη των πολιτών - Citizen science) αλλά και ως δίκτυο αναφοράς προβλημάτων και έγκαιρης προειδοποίησης για την αποφυγή πιέσεων και απειλών (reporting and early warning network) για τα είδη και τον οικότοπο. Η δράση περιλαμβάνει: (1) διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους εθελοντές, και (2) τη δημιουργία εφαρμογής για την κοινοποίηση προβλημάτων και δεδομένων από τους εκπαιδευμένους εθελοντές.