Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι περιοχές του προγράμματος

Οι προτεινόμενες περιοχές του προγράμματος αποσκοπούν στην εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων σε 10 περιοχές NATURA 2000 για τη βελτίωση της κατάστασης 10 επιλεγμένων ειδών νυχτερίδας (Annexes II - IV 92/43/EEC) και του οικότοπου 8310 (Annex I 92/43/EEC).