Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε1: Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

Η δράση περιλαμβάνει μια σειρά παραδοτέων που αναμένεται να συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γενικότερα για θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα για χειρόπτερα και σπήλαια. Τα σημαντικότερα από τα παραδοτέα είναι:

  • Ιστοσελίδα με παρουσίαση του έργου, εκπαιδευτικό υλικό κτλ
  • 17 ειδικοί πίνακες που θα παρουσιάζουν τις ενέργειες του Προγράμματος και θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις του έργου.
  • Παραγωγή και τοποθέτηση 13 πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος. Οι πινακίδες ερμηνείας θα τοποθετούνται κοντά σε έργα που θα γίνουν στα πλαίσια άλλων δράσεων του έργου, η θεματολογία τους θα σχετίζεται με ένα από τα τρία διαφορετικά θέματα (σπηλιές, κτίρια, σήραγγες) και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή για ενημερωτικούς / εκπαιδευτικούς σκοπούς 
  • Παραγωγή υλικού πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού: α) φορητή εκπαιδευτική βαλίτσα, β) δύο ενημερωτικά φυλλάδια, γ) καπέλα και t-shirt με λογότυπο του προγράμματος, δ) αυτοκόλλητα του προγράμματος και ε) 4 ενημερωτικά banners με πληροφορίες για χειρόπτερα και τον οικότοπο 8310 
  • Εκλαϊκευμένη αναφορά που θα συνοψίσει την ιδέα, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.

E2: Δραστηριότητες τεχνικής διάδοσης

Η δράση περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 

  1. Σχέδιο διάδοσης

Περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω των δράσεων του προγράμματος. Το σχέδιο διάδοσης είναι ένα απαραίτητο στρατηγικό εργαλείο για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων διάδοσης του προγράμματος. 

  1. Τηλεοπτικά σποτ 

Τρία τηλεοπτικά σποτ των 30 δευτερολέπτων θα παραχθούν από ειδικούς μέσα στο πρώτο έτος του έργου. Θα παρουσιάζονται νυχτερίδες (και άλλα ζώα των σπηλαίων), οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν και η σημασία της κατάστασης των (υπέργειων ή υπόγειων) καταφυγίων τους. 

  1. Demo και εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας

Μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (VR - εικονική πραγματικότητα) θα προσομοιώνει μια επίσκεψη σε σπήλαιο. Η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας έχει ως στόχο να προσφέρει μια εμπειρία επίσκεψης σε συγκεκριμένες σπηλιές που δεν θα πρέπει να ανοίγουν στους επισκέπτες καθώς είναι είτε ευάλωτες είτε απρόσιτες, αλλά και να ενημερώσει σχετικάμε τη ζωή στα σπήλαια. 

  1. Ενσωμάτωση του GRECABAT σε τρία κέντρα πληροφόρησης 

Το έργο θα ενσωματωθεί σε τρία κέντρα πληροφόρησης κοντά σε επιλεγμένες σπηλιές, ώστε να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών για τις νυχτερίδες και την ανάγκη διατήρησης των σπηλαίων. Σε κάθε κέντρο θα περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες του έργου σε σχέση με τις ανάγκες διατήρησης των νυχτερίδων και θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την τοπική πανίδα των σπηλαίων. 

  1. Μέσα μαζικής ενημέρωσης και διοργάνωση εκδηλώσεων 

Κατά τη διάρκεια της δράσης θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις τύπου σε τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης, δημοσίευση άρθρων, κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεγάλων εκδηλώσεων, εξαμηνιαία δελτία τύπου σχετικά με την πρόοδο του έργου κ.α. Η δράση είναι σημαντική για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας έλλειψης γνώσεων και κατανόησης της αξίας διατήρησης των στοχευόμενων ειδών και του οικοτόπου από το ευρύ κοινό. 

E3: Πολλαπλασιασμός της επίδρασης του έργου 

Η δράση είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας ευρύτερης μεταφοράς και αναπαραγωγής των μεθοδολογιών που προτείνονται από το έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και σε διαφορετικά είδη και ενδιαιτήματα. Αυτό θα επιτευχθεί με την εκπόνηση μιας «Έκθεσης για τη Στρατηγική Μεταφοράς και Αναπαραγωγής». Επίσης, η δράση στοχεύει στην προετοιμασία δύο (2) επιχειρηματικών περιπτώσεων, έτσι ώστε οι προτεινόμενες λύσεις από το έργο να μπορούν να ληφθούν ευκολότερα και αλλού. 

Επιπλέον, προβλέπεται η δικτύωση με άλλα έργα προκειμένου να διαδοθούν οι μεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις του GRECABAT, αλλά και να βελτιωθούν οι γνώσεις που βασίζονται στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση άλλων έργων.