Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε1: Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

Τα παραδοτέα της δράσης στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα χειρόπτερα, τα καταφύγια τους και τον οικότοπο των σπήλαιων. Τα σημαντικότερα παραδοτέα περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία ιστοσελίδας του προγράμματος
  • Παραγωγή και τοποθέτηση πινακίδων (α) ερμηνείας περιβάλλοντος και (β) σήμανσης του προγράμματος. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στις θέσεις εφαρμογής των δράσεων διατήρησης και θα εξηγούν τη σκοπιμότητα των δράσεων αλλά και την σημαντικότητα της κάθε θέσης για τα επιλεγμένα είδη και τον οικότοπο. 
  • Παραγωγή υλικού πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού που περιλαμβάνει: α) μία φορητή εκπαιδευτική βαλίτσα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, β) δύο ενημερωτικά φυλλάδια, γ) καπέλα και t-shirt με τον λογότυπο του GRECABAT, δ) αυτοκόλλητα και ε) 4 banners για τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια του προγράμματος. 
  • Παραγωγή εκλαϊκευμένης αναφοράς (Laymans report) που θα συνοψίζει την ιδέα, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος.

E2: Δραστηριότητες τεχνικής διάδοσης

Στα πλαίσια της δράσης προβλέπονται οι παρακάτω δραστηριότητες: 

  • Σχέδιο διάδοσης

Δημιουργία ενός σχεδίου διάδοσης που θα περιλαμβάνει τη στρατηγική αλλά και τον προγραμματισμό της διάδοσης των μεθόδων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

  • Τηλεοπτικά σποτ

Παραγωγή τριών τηλεοπτικών σποτ διάρκειας 30-40 δευτερολέπτων στα οποία θα παρουσιάζονται οι νυχτερίδες, ο οικότοπος των σπηλαίων, η σπηλαιόβια ζωή και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν στις ανθρώπινες κοινωνίες. 

  • Εφαρμογή και demo εικονικής πραγματικότητας

Δημιουργία μίας εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας (VR) που θα προσομοιώνει την εξερεύνηση ενός σπηλαίου με έμφαση στη σπηλαιόβια ζωή. Η εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας έχει ως στόχο να προσφέρει στο ευρύ κοινό μια εξ’ αποστάσεως εμπειρία επίσκεψης / εξερεύνησης στον οικότοπο των σπηλαίων αλλά και να ενημερώσει σχετικά με τη σπηλαιόβια ζωή. Σκοπός της εφαρμογής είναι η προώθηση εναλλακτικών τρόπων ανάδειξης του οικοτόπου των σπηλαίων χωρίς τη φυσική παρουσία επισκεπτών και μπορεί να εφαρμοσθεί σε σπήλαια (ή άλλα καταφύγια) που είναι είτε δυσπρόσιτα είτε ευάλωτα στην ανθρώπινη παρουσία.  

  • Ενσωμάτωση του GRECABAT σε τρία κέντρα πληροφόρησης 

Το έργο θα ενσωματωθεί σε τρία κέντρα πληροφόρησης κοντά σε επιλεγμένες σπηλιές ή σημαντικά καταφύγια χειροπτέρων, ώστε να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών για τις νυχτερίδες και την ανάγκη διατήρησης των σπηλαίων. Σε κάθε κέντρο θα περιγράφονται συνοπτικά οι παρεμβάσεις του έργου σε σχέση με τις ανάγκες διατήρησης των ειδών και του οικοτόπου, ενώ θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη σημασία των συγκεκριμένων θέσεων. Τέλος στα κέντρα πληροφόρησης, θα χρησιμοποιηθεί το υλικό ενημέρωσης του προγράμματος (TV spot, VR, φυλλάδια, εκπαιδευτική βαλίτσα κ.α.).    

  • Μέσα μαζικής ενημέρωσης και διοργάνωση εκδηλώσεων 

Κατά τη διάρκεια της δράσης θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις τύπου σε τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης, δημοσίευση άρθρων, κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεγάλων εκδηλώσεων, εξαμηνιαία δελτία τύπου σχετικά με την πρόοδο του έργου κ.α. Η δράση είναι σημαντική για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας έλλειψης ενημέρωσης και κατανόησης της αξίας διατήρησης των επιλεγμένων ειδών και του οικοτόπου από το ευρύ κοινό. 

E3: Πολλαπλασιασμός της επίδρασης του έργου 

Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας ευρύτερης μεταφοράς και αναπαραγωγής των μεθοδολογιών που προτείνονται από το έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και σε διαφορετικά είδη και ενδιαιτήματα. Παραδοτέα της δράσης αποτελούν (α) η εκπόνηση «Έκθεσης για τη Στρατηγική Μεταφοράς και Αναπαραγωγής», (β) η προετοιμασία δύο επιχειρηματικών σχεδίων, έτσι ώστε οι προτεινόμενες λύσεις από το έργο να μπορούν υιοθετηθούν ευκολότερα. 

Επιπλέον, προβλέπεται η δικτύωση με άλλα έργα προγράμματα προκειμένου να διαδοθούν οι μεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις του LIFE GRECABAT, αλλά και να βελτιωθούν οι γνώσεις που βασίζονται στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση άλλων έργων.