Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Φυλλάδιο

Το φυλλάδιο του προγράμματος παρουσιάζει τη ζωή στα σπήλαια, τις ανάγκες διαχείρισής της και τους στόχους του LIFE GRECABAT.

Παραμύθι

Το παραμύθι του LIFE GRECABAT εξηγεί στους μικρούς αναγνώστες τη σημασία της ορθής διαχείρισης των σπηλαίων για την πανίδα τους.

Banners

Τα banners του προγράμματος σχεδιάστηκαν στα πλαίσια της Δράσης Ε1 (Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) και χρησιμοποιούνται στις διάφορες εκδηλώσεις για το κοινό και τους κοινωνικούς εταίρους.