Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» («Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude», LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT), στοχεύει στην εφαρμογή επιδεικτικών δράσεων διατήρησης, την ενημέρωση του κοινού για τη ζωή στα σπήλαια, την εφαρμογή νέων συστημάτων παρακολούθησης και την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των σπηλαίων. 

Το έργο έχει διάρκεια 4,5 έτη (01/09/2018 – 28/02/2023) που έχει παραταθεί κατά 18 μήνες, μέχρι τις 31/08/2024 και συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC/EASME). Συντονιστής Δικαιούχος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ). Συνδικαιούχοι (Εταίροι) είναι: (1) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), (2) Πράσινο Ταμείο, (3) Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) και (4) ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (ΑΤΕΠΕ). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1,270,000.00 με 60% (762,000.00) Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 40% (508,000.00) ιδία συμμετοχή των εταίρων του προγράμματος και τους συν-χρηματοδότες τους (80,000.00 από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, 55,000.00 από το Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και 373,000.00 ιδία συμμετοχή των εταίρων του προγράμματος).    

Το έργο υλοποιεί δράσεις διατήρησης σε 10 περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα (από Κρήτη ως Έβρο), ενώ παράλληλα ενημερώνει και καταρτίζει τους κοινωνικούς εταίρους. Έχει σαν στόχο να βελτιώσει την κατάσταση διατήρησης 10 ειδών χειρόπτερων (είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, Παραρτήματα II-IV Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και επιλεγμένων σπηλαίων (Τύπος οικότοπου 8310, Παράρτημα Ι Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), βοηθώντας παράλληλα την επιβίωση της μοναδικής σπηλαιόβιας ζωής (δεκάδες ενδημικά είδη εντόμων και άλλων ασπόνδυλων ζουν μόνο σε ένα ή περισσότερα σπήλαια της Ελλάδας). 

Είναι η πρώτη πανελλαδική προσπάθεια για διαχείριση, προστασία και ανάδειξη νυχτερίδων, σπηλαίων και σπηλαιόβιας ζωής. Φιλοδοξεί να γίνει παράδειγμα ολοκληρωμένης διαχείρισής τους σε εθνικό επίπεδο.