Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων σε 10 περιοχές NATURA 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής τους (εύρος, πληθυσμός, οικότοπος, μελλοντική προοπτική) των 10 ειδών νυχτερίδας (Annexes II - IV 92/43/EEC) και του οικότοπου 8310 (Annex I 92/43/EEC).

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τις κλιματικές δράσεις. Το LIFE συνεισφέρει στην εφαρμογή, επικαιροποίηση και ανάπτυξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με έκταση παραπάνω από το 18% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν 6% της θαλάσσιας περιοχής, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως. Προσφέρει καταφύγιο στα πολυτιμότερα και απειλούμενα είδη και σε οικοτόπους.

Σημαντικά

  • Φόρμα Καταχώρησης Πληροφοριών για τις Νυχτερίδες και τη Σπηλαιόβια Πανίδα

    Η μελέτη της ζωής στα σπήλαια είχε από τις απαρχές της επωφεληθεί τα βέλτιστα από τους μη επαγγελματίες σπηλαιολόγους, που με το θάρρος και η αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στη συλλογή δεδομένων / πληροφοριών από μέρη άγνωστα και δυσπρόσιτα στους περισσότερους ερευνητές της εποχής τους.

    Σκοπεύοντας να ενισχύσει την επιστήμη των πολιτών, το LIFE GRECABAT, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε μία ειδική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (smartphones & tablets) και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browsers).

Νέα και Άρθρα

Παρουσίαση των προτάσεων του LIFE GRECABAT στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής
Το LIFE GRECABAT παρουσιάζει στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, τις προτάσεις του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας των σπηλαίων της Ελλάδος.
Εγκατάσταση πινακίδας ερμηνείας περιβάλλοντος στο σπήλαιο Παλαιόμυλου
Την εγκατάσταση της πινακίδας περιβάλλοντος του LIFE GRECABAT, στην είσοδο του σπηλαίου Παλαιόμυλου, στο Ακραίφνιο Ορχομενού, παρουσίασε το STAR Κεντρικής Ελλάδος.
Σπηλαιόβιο σαλιγκάρι της Κρήτης
Το σαλιγκάρι της Κρήτης 𝐷𝑎𝑢𝑑𝑒𝑏𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑢𝑓𝑎 που δεν χωρά στο κέλυφός του.