Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων σε 10 περιοχές NATURA 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής τους (εύρος, πληθυσμός, οικότοπος, μελλοντική προοπτική) των 10 ειδών νυχτερίδας (Annexes II - IV 92/43/EEC) και του οικότοπου 8310 (Annex I 92/43/EEC).

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τις κλιματικές δράσεις. Το LIFE συνεισφέρει στην εφαρμογή, επικαιροποίηση και ανάπτυξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με έκταση παραπάνω από το 18% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν 6% της θαλάσσιας περιοχής, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως. Προσφέρει καταφύγιο στα πολυτιμότερα και απειλούμενα είδη και σε οικοτόπους.

Σημαντικά

  • Δράση C5- Φόρμα Καταχώρησης Πληροφοριών για τις Νυχτερίδες και τη Σπηλαιόβια Πανίδα

    Η μελέτη της ζωής στα σπήλαια είχε από τις απαρχές της επωφεληθεί τα βέλτιστα από τους μη επαγγελματίες σπηλαιολόγους, που με το θάρρος και η αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στη συλλογή δεδομένων / πληροφοριών από μέρη άγνωστα και δυσπρόσιτα στους περισσότερους ερευνητές της εποχής τους.

    Σκοπεύοντας να ενισχύσει την επιστήμη των πολιτών, το LIFE GRECABAT, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε μία ειδική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (smartphones & tablets) και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browsers).

Νέα και Άρθρα

Συμμετοχή στο 3ο Βαλκανικό Συνέδριο Σπηλαιολογίας και ένας «επαναπατρισμός»…

Ο κ. Καλούστ Παραγκαμιάν, Διευθυντής του Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και Επιστημονικός Συνεργάτης του LIFE GRECABAT, συμμετείχε στο 3ο Βαλκανικό Συνέδριο Σπηλαιολογίας, στη Σόφια, όπου πραγματοποίησε παρουσίαση για το Σπήλαιο της Μαρώνειας, εστιάζοντας στη βιοποικιλότητα, τη σημασία αλλά και τις προκλήσεις για τη διαχείρισή του.

Η Πορτογαλική τηλεόραση στην Κρήτη για το LIFE GRECABAT

Μέσα Οκτωβρίου υποδεχτήκαμε στην Κρήτη τον δημοσιογράφο του δημόσιου πορτογαλικού τηλεοπτικού σταθμού RTP, κ. Pedro Pinto, με τον εικονολήπτη του, οι οποίοι ξεναγήθηκαν από τους ερευνητές του LIFE GRECABAT στον κόσμο των σπηλαίων, συλλέγοντας πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις και τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου. Επιπλέον, ο κ.

Το LIFE GRECABAT στα Λουτρά ΠΟΖΑΡ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς την προηγούμενη εβδομάδα η ενσωμάτωση του έργου μας LIFE GRECABAT στον χώρο υποδοχής του Αλεξάνδρειου Υδροθεραπευτηρίου των Λουτρών ΠΟΖΑΡ κοντά στο Σπηλαιοβάραθρο Αλμωπίας. Η ενσωμάτωση περιλάμβανε: