Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

C1: Προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα

C2: Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τις αποικίες χειροπτέρων

C3: Μικροαποθέματα σπηλαίων

C4: Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων

C5: Δημιουργία δικτύου εθελοντών για τα σπήλαια και τα χειρόπτερα

 

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αστέρι γεννιέται
Απο επίσκεψη μελών του προγράμματος στο ορυχείο της Αγίας Βαρβάρας όπου δραστηριοποιείται το πρόγραμμα και βρίσκεται στο προστατευόμενο δάσος της Δαδιάς Έβρου.
Διπλόποδο του γένους 𝘈𝘤𝘢𝘯𝘵𝘩𝘰𝘱𝘦𝘵𝘢𝘭𝘶𝘮

Διπλόποδο του γένους 𝘈𝘤𝘢𝘯𝘵𝘩𝘰𝘱𝘦𝘵𝘢𝘭𝘶𝘮 (Schizopetalidae).

Αίθουσα της καταβόθρας Αλιάρτου
Αίθουσα της καταβόθρας Αλιάρτου ή Παλαιομύλου - Ακραιφνίου.
Τρωγλόβια αράχνη της Κρήτης
Η τρωγλόβια αράχνη 𝐿𝑒𝑝𝑡ℎ𝑦𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑠ℎ𝑘𝑜𝑣𝑖 Deltshev, 1979.
Πανίδα του σπηλαίου Μαρώνειας
Η μικρή τρωγλόφιλη αράχνη 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑟𝑢𝑠 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑖 Deltshev, 1974.
Συστάσεις για τις επισκέψεις σε σημαντικά καταφύγια νυχτερίδων
Μία από τις φαινομενικά πιο «αθώες», αλλά συχνά επιβλαβής πίεση στα είδη νυχτερίδων του προγράμματος είναι η ανθρώπινη παρουσία στα καταφύγια μεγάλων αποικιών. Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT, έχουμε ετοιμάσει ένα κατάλογο με τα 179 σημαντικότερα καταφύγια νυχτερίδων στην Ελλάδα και τις εποχές για τις οποίες έχει τεκμηριωθεί η παρουσία σημαντικών αποικιών σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, οι επισκέψεις στα καταφύγια παρουσία νυχτερίδων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτικές, με μικρό αριθμό μελών, περιορισμό της θερμικής, ηχητικής και άλλης ρύπανσης και να έχουν κατά το δυνατόν σύντομη διάρκεια.
Αλπικός Τρίτωνας του σπηλαίου Λιμνών
Αλπικός Τρίτωνας, 𝘐𝘤𝘩𝘵𝘩𝘺𝘰𝘴𝘢𝘶𝘳𝘢 𝘢𝘭𝘱𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘴 (Laurenti, 1768) στo Σπήλαιο Λιμνών.
Φόρμα Καταχώρησης Πληροφοριών για τις Νυχτερίδες και τη Σπηλαιόβια Πανίδα

Η μελέτη της ζωής στα σπήλαια είχε από τις απαρχές της επωφεληθεί τα βέλτιστα από τους μη επαγγελματίες σπηλαιολόγους, που με το θάρρος και η αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στη συλλογή δεδομένων / πληροφοριών από μέρη άγνωστα και δυσπρόσιτα στους περισσότερους ερευνητές της εποχής τους.

Σκοπεύοντας να ενισχύσει την επιστήμη των πολιτών, το LIFE GRECABAT, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε μία ειδική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (smartphones & tablets) και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browsers).

Δολιχόποδο του σπηλαίου Λιμνών
Το δολιχόποδο 𝐷𝑜𝑙𝑖𝑐ℎ𝑜𝑝𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑘𝑖𝑠𝑖, Boudou-Saltet, 1972.
Τρωγλόφιλο ισόποδο της Κρήτης
𝑇𝑟𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑖𝑐𝑢𝑠 Schmalfuss, Paragamian & Sfenthourakis, 2004
Subscribe to Δράσεις διατήρησης