Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ολοκληρώθηκε το έργο προστασίας του Σπηλαίου Ζα στη Νάξο
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το δεύτερο μισό του Ιουνίου ολοκληρώθηκε το έργο για την προστασία του οικότοπου και των αποικιών χειροπτέρων στο σπήλαιο Ζα στη Νάξο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης C1 "Προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα" του Έργου μας LIFE GRECABAT.
Επαναληπτικό Ερωτηματολόγιο – Έρευνα Καταγραφής Απόψεων για τις Νυχτερίδες και τα Σπήλαια [Δράση D3]

Το LIFE GRECABAT διεξάγει επαναληπτική κοινωνική – περιβαλλοντική έρευνα σχετικά με τη στάση των φορέων και των πολιτών απέναντι στις νυχτερίδες, τα σπήλαια, τους σπηλαιόβιους οργανισμούς και άλλα υπόγεια καταφύγια.

Η έρευνα αφορά στην ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση στάσεων και συμπεριφορών.

Δράση D1: Επικαιροποιημένο Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης

Το παρόν «Επικαιροποιημένο Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης» αποτελεί παραδοτέο του προγράμματος

Δράση D4. Αναφορά σχετικής ανάλυσης /Αύγουστος 2021

Σκοπός της δράσης είναι η επιλογή και καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας του προγράμματος (LIFE GRECABAT). Μέσω αυτών των δεικτών θα μπορεί να γίνεται αναφορά της επιτυχίας του προγράμματος (με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του κανονισμού των Life [Life Regulation]).

Δράση D1: Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης προγράμματος

Το παρόν «Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης» αποτελεί παραδοτέο του προγράμματος LifeNature

Δράση D4: Αναφορά ανάλυσης των δεικτών του KPI 05/03/2020

Σκοπός της δράσης είναι η επιλογή και καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας του προγράμματος (LIFE GRECABAT). Μέσω αυτών των δεικτών θα μπορεί να γίνεται αναφορά της επιτυχίας του προγράμματος (με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του κανονισμού των Life [Life Regulation]).

Δράση D4. Αναφορά σχετικής ανάλυσης / Φεβρουάριος 2020

Σκοπός της δράσης είναι η επιλογή και καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας του προγράμματος (LIFE GRECABAT). Μέσω αυτών των δεικτών θα μπορεί να γίνεται αναφορά της επιτυχίας του προγράμματος (με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του κανονισμού των Life [Life Regulation]).

Συνάντηση εργασίας και διαχειριστικός έλεγχος

Ένα ιδιαίτερα παραγωγικό διήμερο πραγματοποιήθηκε στις 20 - 21 Ιουνίου , με παρουσιάσεις και συζητήσεις για την πρόοδο και τη διαχείριση του LIFE-GRECABAT αλλά και επίσκεψη σε σπήλαιο. Η ομάδα με τα στελέχη των εταίρων είναι ‘δεμένη’ περισσότερο από ποτέ.

Subscribe to Δράσεις παρακολούθησης του έργου