Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επαναληπτικό Ερωτηματολόγιο – Έρευνα Καταγραφής Απόψεων για τις Νυχτερίδες και τα Σπήλαια [Δράση D3]

Το LIFE GRECABAT διεξάγει επαναληπτική κοινωνική – περιβαλλοντική έρευνα σχετικά με τη στάση των φορέων και των πολιτών απέναντι στις νυχτερίδες, τα σπήλαια, τους σπηλαιόβιους οργανισμούς και άλλα υπόγεια καταφύγια.

Η έρευνα αφορά στην ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση στάσεων και συμπεριφορών.

Οι ερωτήσεις απευθύνονται σε πέντε διαφορετικές ομάδες:

  • Ανθρώπινο δυναμικό εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων
  • Επιστήμονες και εξειδικευμένοι επισκέπτες
  • Επαγγελματίες του τουρισμού και της εκπαίδευσης
  • Περιστασιακοί επισκέπτες / τουρίστες
  • Ευρύτερος Πληθυσμός

Παράλληλα, στα ερωτηματολόγια υπάρχει και η δυνατότητα κάποιων ανοιχτών απαντήσεων όπου ο ερωτώμενος μπορεί να εκφράσει αναλυτικά την άποψή του ή/ και να εξειδικεύσει αν το επιθυμεί.

Οι απαντήσεις που θα συλλεχθούν, θα αναλυθούν ποσοτικά και ποιοτικά, με σκοπό την αποτύπωση των πεποιθήσεων και την καταγραφή των αλλαγών (μέτρηση της επίδρασης του έργου) που εντοπίζονται σε σχέση με την αρχική καταγραφή που έγινε κατά το χρονικό διάστημα 2019 – 2020 στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων. Τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της έρευνας θα αποτελέσουν μέρος των παραδοτέων και των αναφορών του έργου. 

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να συμπληρώσετε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, το οποίο απαιτεί λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, ενώ όσα προσωπικά στοιχεία συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ενδεχόμενη ανάγκη επικοινωνίας και ενημέρωση σας από την ομάδα του LIFE GRECABAT και για κανέναν άλλο σκοπό.

Το ερωτηματολόγιο διανέμεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους για την εκπλήρωση του στόχου της έρευνας.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:

https://forms.gle/V8AANZs9BWJJ3Qgy7

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. Η γνώμη σας, μας είναι πολύτιμη.

 

(!) Η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2024