Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Επαναληπτικό Ερωτηματολόγιο – Έρευνα Καταγραφής Απόψεων για τις Νυχτερίδες και τα Σπήλαια [Δράση D3]

Το LIFE GRECABAT διεξάγει επαναληπτική κοινωνική – περιβαλλοντική έρευνα σχετικά με τη στάση των φορέων και των πολιτών απέναντι στις νυχτερίδες, τα σπήλαια, τους σπηλαιόβιους οργανισμούς και άλλα υπόγεια καταφύγια.

Η έρευνα αφορά στην ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση στάσεων και συμπεριφορών.

Δράση D1: Επικαιροποιημένο Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης

Το παρόν «Επικαιροποιημένο Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης» αποτελεί παραδοτέο του προγράμματος

Δράση D4. Αναφορά σχετικής ανάλυσης /Αύγουστος 2021

Σκοπός της δράσης είναι η επιλογή και καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας του προγράμματος (LIFE GRECABAT). Μέσω αυτών των δεικτών θα μπορεί να γίνεται αναφορά της επιτυχίας του προγράμματος (με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του κανονισμού των Life [Life Regulation]).

Δράση D1: Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης προγράμματος

Το παρόν «Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης» αποτελεί παραδοτέο του προγράμματος LifeNature

Δράση D4: Αναφορά ανάλυσης των δεικτών του KPI 05/03/2020

Σκοπός της δράσης είναι η επιλογή και καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας του προγράμματος (LIFE GRECABAT). Μέσω αυτών των δεικτών θα μπορεί να γίνεται αναφορά της επιτυχίας του προγράμματος (με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του κανονισμού των Life [Life Regulation]).

Δράση D4. Αναφορά σχετικής ανάλυσης / Φεβρουάριος 2020

Σκοπός της δράσης είναι η επιλογή και καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας του προγράμματος (LIFE GRECABAT). Μέσω αυτών των δεικτών θα μπορεί να γίνεται αναφορά της επιτυχίας του προγράμματος (με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του κανονισμού των Life [Life Regulation]).

Συνάντηση εργασίας και διαχειριστικός έλεγχος

Ένα ιδιαίτερα παραγωγικό διήμερο πραγματοποιήθηκε στις 20 - 21 Ιουνίου , με παρουσιάσεις και συζητήσεις για την πρόοδο και τη διαχείριση του LIFE-GRECABAT αλλά και επίσκεψη σε σπήλαιο. Η ομάδα με τα στελέχη των εταίρων είναι ‘δεμένη’ περισσότερο από ποτέ.

Subscribe to Δράσεις παρακολούθησης του έργου