Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση D1: Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης προγράμματος

Το παρόν «Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης» αποτελεί παραδοτέο του προγράμματος LifeNature : “Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude (GRECABAT) - LIFE17 NAT/GR/000522 και της δράσης D1 (Action D1: Project monitoring plan). Η ημερομηνία παράδοσης είναι η 30/9/2020 και οι δείκτες παρακολούθησης της προόδου του έργου που παρουσιάζονται αφορούν το διάστημα 1/9/2018 – 31/8/2020. Το «Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης», αποτελεί ενημερωμένη έκδοση του «Σχεδίου Παρακολούθησης Προγράμματος»(Deliverable: Project monitoring plan) που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019).

Συνημμένο Μέγεθος
Action_D1_Detail monitoring plan.pdf 911.59 KB