Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση D4: Αναφορά ανάλυσης των δεικτών του KPI 05/03/2020

Σκοπός της δράσης είναι η επιλογή και καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας του προγράμματος (LIFE GRECABAT). Μέσω αυτών των δεικτών θα μπορεί να γίνεται αναφορά της επιτυχίας του προγράμματος (με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του κανονισμού των Life [Life Regulation]). Επιπλέον σκοπός της δράσης είναι η εισαγωγή των δεικτών αυτών στη βάση δεδομένων των KPI μέσω του KIP web-tool αλλά και η ενημέρωση των δεικτών αυτών ώστε να αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πραγματικά αποτελέσματα του προγράμματος (https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/kpi/module).

Συνημμένο Μέγεθος
Action_D4_relative_analysis_Report_05_03_2020.pdf 1.67 MB