Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η μελέτη της ζωής στα σπήλαια είχε από τις απαρχές της επωφεληθεί τα βέλτιστα από τους μη επαγγελματίες σπηλαιολόγους, που με το θάρρος και η αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στη συλλογή δεδομένων / πληροφοριών από μέρη άγνωστα και δυσπρόσιτα στους περισσότερους ερευνητές της εποχής τους.
Από την άλλη, η έλλειψη εξειδικευμένης κατάρτισης αλλά και, πολλές φορές, στοιχειώδους ενημέρωσης οδηγεί ενίοτε στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος των σπηλαίων από τους λάτρεις τους, αλλά και την παράβλεψη πιέσεων από τρίτους παράγοντες, οι οποίες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Σκοπεύοντας να ενισχύσει την επιστήμη των πολιτών και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των σπηλαιολόγων και άλλων φυσιολατρών, το LIFE GRECABAT υλοποιεί τη Δράση "Γ5: Δημιουργία δικτύου εθελοντών για τα σπήλαια και τα χειρόπτερα", η οποία περιλαμβάνει:

1. Κατάρτιση ενδιαφερόμενων μέσα από ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια.

2. Προμήθεια σπηλαιολογικών κ.α. συλλόγων με δέκτες υπερήχων χειροπτέρων και συσκευών καταγραφής φυσικοχημικών παραμέτρων στα σπήλαια.

3. Ανάπτυξη μίας εφαρμογής για έξυπνες συσκευές (smartphones & tablets) και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browsers). Η εφαρμογή (https://www.lifegrecabat.eu/survey.html) δίνει στους εθελοντές του LIFE GRECABAT τη δυνατότητα να να καταχωρίσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν για τη ζωή στα σπήλαια και τα άλλα καταφύγια νυχτερίδων (ορυχεία, κτήρια κ.α.).
Η εφαρμογή βασίζεται σε ένα αρχείο xml, το οποίο μαζί με τα σχετικά συνοδευτικά αρχεία είναι ελεύθερα διαθέσιμα και μπορούν να τροποποιηθούν για ιδία χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο.

Εφαρμογή καταχώρησης πληροφοριών για τις νυχτερίδες και τη σπηλαιόβια πανίδα

Πατήστε "SURVEY" για να μεταβείτε στη σελίδα της εφαρμογής
Πατήστε "ΟΔΗΓΙΕΣ" για να ανοίξετε το αρχείο των οδηγιών.
Πατήστε "XML" για να κατεβάσετε το αρχείο xml και τα συνοδευτικά αρχεία
SURVEY
Οδηγίες
XML