Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ C1 “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ” – Βόρεια Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστήμιου Κρήτης ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης με σκοπό την υλοποίηση των έργων της Δράσης C1 «Προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα» του προγράμματος στη Βόρεια Ελλάδα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/06/2023 και ώρα 14:00.

https://www.elke.uoc.gr/news/post/8229

Τμήμα Α: Περιοχή Δαδιάς (παλαιά ορυχεία Τσούτουρο και Αγία Βαρβάρα) και Σπήλαιο Μαρώνειας

Τμήμα Β: Σπήλαιο Ζεστών Νερών και Σπηλαιοβάραθρο (Λουτρά ΠΟΖΑΡ, Αλμωπίας).

Τα έργα θα υλοποιηθούν από τους αναδόχους που θα επιλεγούν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ την παρακολούθηση και παραλαβή τους θα αναλάβουν οι κατά τόπους δασικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης των έργων. Η επιστημονική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των έργων θα γίνει από την ομάδα του LIFE GRECABAT στο πλαίσιο της Δράσης D2.