Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένα μεγάλο βήμα για την προστασία και διαχείριση της φύσης στην Ελλάδα από το Έργο LIFE-IP 4 NATURA

Με μεγάλη μας χαρά ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον καθορισμό και τη θεσμοθέτηση των στόχων διατήρησης για τα είδη και τους οικοτόπους (Παραρτήματα Ι και ΙΙ της 92/43/ΕΟΚ) στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) του δικτύου NATURA 2000 της χώρας μας που επιτεύχθηκε από την ομάδα του έργου LIFE-IP 4 NATURA με τη συμβολή δεκάδων ειδικών επιστημόνων.

Η χαρά μας είναι διπλή όσον αφορά τα είδη νυχτερίδων (παρ. ΙΙ, 92/43/ΕΟΚ) και τον οικότοπο των σπηλαίων (οικότοπος 8310, παρ. Ι, 92/43/ΕΟΚ), εφόσον αυτό είναι αποτέλεσμα και των προσπαθειών που καταβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια μέσω των σχετικών δράσεων του LIFE GRECABAT (Α1, Α3, C3), οι οποίες παρείχαν την απαιτούμενη τεκμηρίωση για τον καθορισμό των στόχων διατήρησης τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του έργου LIFE-IP 4 NATURA και συγκεκριμένα στους Γιάννη Μητσόπουλο, Αλεξάνδρα Καββαδία, Κατερίνα Κουτσοβούλου και Βέσσα Μαρκαντωνάτου, για την επιμονή και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η εμπειρία που αποκόμισε η ομάδα είναι ανεκτίμητη για τα επόμενα βήματα της προστασίας της φύσης στην Ελλάδα.

Περισσότερα: https://bit.ly/3JUxfkl 

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ.

Συνημμένο Μέγεθος
FEK-SSCOs-Tefxos B-01807-22_03_2023.pdf 9.25 MB