Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση C2.1: Τεχνική Έκθεση «Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τις αποικίες χειροπτέρων» / Σπήλαιο Λιμνών και Σπηλαιοβάραθρο

Η τοποθέτηση των προτεινόμενων συστημάτων παρακολούθησης εντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης C2 με τίτλο «Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τις αποικίες χειροπτέρων» σε τρία σπήλαια του προγράμματος LIFE GRECABAT1 . Τα συστήματα παρακολούθησης θα καταγράφουν και θα μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα συνθηκών εντός και εκτός των σπηλαίων (θερμοκρασία, υγρασία, επίπεδα CO2, κ.ά.) αλλά και εικόνα μέσω τηλεχειριζόμενων υπέρυθρων καμερών παρακολούθησης. Τα συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης στα σπήλαια, την έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση που παρατηρούνται αποκλίσεις στις φυσιολογικές τιμές ή παρατηρηθούν άλλα συγκεκριμένα προβλήματα. Επιπλέον, καθώς θα μεταδίδονται οπτικοποιημένα δεδομένα και εικόνες σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου, θα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Τα σπήλαια στα οποία θα υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις είναι το σπήλαιο Λιμνών Καστριών, το Σπήλαιο Μαρώνειας και το Σπηλαιοβάραθρο Λουτρακίου Αριδαίας. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα συστήματα για τα σπήλαια Λιμνών και Σπηλαιοβαράθρου. Για το σπήλαιο Μαρώνειας θα ακολουθήσει μια ακόμη τεχνική έκθεση μόλις οριστικοποιηθούν οι δράσεις προστασίας του σπηλαίου οι οποίες θα εξασφαλίζουν και την ασφάλεια του συστήματος.