Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σπήλαιο Λιμνών

Το Σπήλαιο των Λιμνών που παλαιότερα ονομαζόταν Τρουπίσιο, βρίσκεται στους Ανατολικούς πρόποδες τού ορούς Χελμός, δύο περίπου χιλιόμετρα ΒΑ του χωριού Καστριά, τής περιοχής Κλειτορίας στο Ν. Αχαΐας.

Σύμφωνα με τον μύθο, που παραδίδεται με πολλές παραλλαγές από τον Παυσανία στα «Αρκαδικά», στο σπήλαιο βρήκαν καταφύγιο οι θυγατέρες του βασιλιά της Τίρυνθας Προίτου, Λυσίππη, Ιφινόη και Ιφιάνασσα. Τα ιστορικά ευρήματα που έχουν έρθει στο φως φανερώνουν τη χρήση του σπηλαίου κατά τη Νεότερη Νεολιθική, την Πρώιμη, τη Μέση και την Ύστερη Χαλκοκρατία. Σημαντικά ευρήματα του σπηλαίου είναι τα απολιθωμένα οστά ιπποπόταμου ηλικίας 300.000 ετών, κατσίκας και λαγού 100.000 ετών καθώς και ανθρώπινα οστά νεότερής ηλικίας.

Το σχήμα του σπηλαίου είναι οφιοειδές, εκτείνεται από Ν.Ν.Α. προς Β.Δ.Δ και το  συνολικό του μήκος είναι περίπου 2 χλμ. Το ύψος τού σε όλο το μήκος του είναι πάνω από 5 μ. και το πλάτος του, έκτος από μερικές τοπικές στενώσεις, κυμαίνεται από 1,5 έως 10 μ. Το σπήλαιο χωρίζεται σε τρία τμήματα: το πρώτο τμήμα που είναι ξηρό, έχει μήκος 80 μ. περίπου και το δάπεδο του εί­ναι καλυμμένο από παχύ στρώμα ερυθράς γης; το δεύτερο τμήμα που έχει μήκος 700 μ. περίπου, με κύριο χαρακτηρι­στικό τις διαδοχικές λίμνες (13 το σύνολο) και τον πλούσιο λιθωματικό διάκοσμο στην οροφή και τέλος το τρίτο και μεγαλύτερο τμήμα με μήκος που ξεπερνά το ένα χι­λιόμετρο, που χαρακτηρίζεται από έντονες κατακρημνίσεις, παλαιότερες και πρόσφα­τες. Το νερό στο σπήλαιο προέρχεται από έντονη σταγονορροή σε πε­ρίοδο μεγάλων βροχοπτώσεων, αλλά και κατά ένα μέρος από την καταβόθρα του Απανώκαμπου.

Ένα τμήμα του σπηλαίου αξιοποιείται τουριστικά από το 1990 ενώ τον Μάιο του 2001 ένα ακόμη αξιοποιημένο τμήμα δόθηκε στους επισκέπτες.

Το σπήλαιο φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ασπόνδυλων ειδών σπηλαιόβιας πανίδας: ένα δακτυλιοσκώληκα, τρείς αράχνες, ένα φαλλάγγιο, ένα προσακτριδοπόρο, δύο ψευδοσκορπιούς, ένα χειλόποδο, ένα διπλόποδο, ένα κολέμβολο, τρία κολεόπτερα, τράι δίπτερα, τρία ορθόπτετα, ένα ψωκόπτερο, ένα τριχόπτερο, ένα αμφίποδο και τρία σαλιγκάρια. Επίσης, αποτελεί καταφύγιο πολλών χιλιάδων ατόμων έντεκα τουλάχιστον ειδών χειροπτέρων του Παραρτήματος ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43 και φιλοξενεί την μαγαλύτερη γνωστή αποικία χειροπτέρων στην Ελλάδα (πάνω από 11000 πτερυγονυχτερίδες - Miniopterus schreibersii).

Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT θα τοποθετηθεί πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος στην τεχνητή είσοδο του σπηλαίου και θα αντικατασταθεί η περίφραξη στην φυσική είσοδο, προκειμένου να ελέγχεται η πρόσβαση των επισκεπτών χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση της πανίδας του. Επίσης θα τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα παρακολούθησης των χειροπτέρων και θα διαφορφωθεί ειδικός χώρος στο κέντρο ενημέρωσης, αφιερωμένος στην πανίδα του σπηλαίου.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Paragamian, K. 2020. Fauna of the cave Spilaio Limnon, Kastria, Kalavryta, Dytiki Ellada. In Paragamian, K., M. Poulinakis, S. Paragamian and I. Nikoloudakis. Cave fauna of Greece database - Hellenic Institute of Speleological Research. Cave data updated 20.04.2018, Accessed 09.01.2020 (https://database.inspee.gr/caves/browse/Greece/Dytiki%20Ellada/Achaia/Kalavryta/Kastria/Spilaio%20Limnon)

http://www.kastriacave.gr

Γεωργιακάκης, Π. και Παπαδάτου, Ε., στο Παπαμιχαήλ, Γ., Αράπης, Θ., Πετκίδη, Κ., Φύτου Ι., Χατζηρβασάνης Β., 2015. Παραδοτέο 7, Γ’ Φάση της Μελέτης 7: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα».  ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, Σύμπραξη μελετητών και γραφείων μελετών «ΑΡΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», Αθήνα.

Παπαναγιώτου Ι., 1965. Το Σπηλαιο Των Λιμνων Καστριας. «Το Βουνό» 240 - 241.

Πετροχείλου Α., 1967. Το σπήλαιο των Λιμνών. Δελτίο ΕΣΕ, 9,4

Πετροχείλου A. 1974. Λιμνοσπήλαιον ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ Καστριών Καλαβρύτων (Α.Σ.Μ. 3479). Δελτίο Ε.Σ.Ε. 12:217–222.