Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Απογραφή του οικότοπου 8310 στις περιοχές του προγράμματος

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δράσης “Απογραφή του οικότοπου 8310 στις θέσεις του προγράμματος” (δράση Α1.2) που αποσκοπεί στη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων για την περιγραφή και αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης του οικοτόπου 8310 (Σπήλαια που δεν είναι ανοικτά στο κοινό) σε 8 θέσεις του προγράμματος (Εικόνα 1), της σχετικής πανίδας ασπόνδυλων και των τυπικών ειδών. Επιπλέον, γίνεται μια σύντομη αναφορά σε κάποια ενδιαφέροντα είδη στην κάτω σήραγγα Παναγοπούλας (θέση 8, Εικόνα 1) παρ’ όλο που ως τεχνικό έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περιοχή παρουσίας του οικότοπου 8310.

Συνημμένο Μέγεθος
Action_A1_Hab8310_Inventory_HISR.pdf 21.41 MB