Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση Α2 – Μελέτες Παρεμβάσεων: Στοές ορυχείων και σήραγγες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE17 NAT/GR/000522 και της Δράσης C1 (ACTION C.1: Protection, restoration and management of important roosting sites for Bats) θα γίνουν μικρής κλίμακας επισκευαστικές εργασίες σε 4 τεχνητά καταφύγια για την προστασία επιλεγμένων ειδών χειροπτέρων. Σκοπός της δράσης Α2 (Action A.2: Technical studies and tender documents) είναι η προετοιμασία της υλοποίησης των εργασιών αυτών, παρέχοντας τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίησή τους.

Συνημμένο Μέγεθος
Action_A2 DELIVERABLE 3 ARTIFICIAL SHELT.pdf 1.65 MB