Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση Α4 - Έκθεση με ποσοτικές & ποιοτικές πληροφορίες για την στάση και συμπεριφορά των πολιτών απέναντι στα σπήλαια και τα χειρόπτερα

Η παρούσα έκθεση αφορά στην ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων στις περιοχές εφαρμογής των δράσεων του έργου αναφορικά με την προστασία και διαχείριση σπηλαίων και της σπηλαιόβιας ζωής (ειδικότερα του Οικότοπου 8310 και των χειροπτέρων), αλλά και εκτίμηση της επιθυμίας τους να δεσμευθούν και να υποστηρίξουν δράσεις προστασίας και διαχείρισής τους. Στόχος είναι τα δεδομένα της περιβαλλοντικής έρευνας αναφοράς (baseline survey) σχετικά με την αρχική στάση των πληθυσμιακών ομάδων που θα συλλεχθούν, να συγκριθούν με τα αποτελέσματα της καταγραφής που θα γίνει στα πλαίσια της Δράσης D3 («Monitoring the change of attitude and behaviour of local stakeholders») του έργου LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT και μετά την εφαρμογή των δράσεων (ειδικότερα των Δράσεων C – Conservation Actions) του έργου, με σκοπό να μετρηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Συνημμένο Μέγεθος
Action_Α4_Report.pdf 1.03 MB
Action_A4_questionnaires & interview.pdf 21.71 MB