Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
To κολεόπτερο 𝘓𝘢𝘦𝘮𝘰𝘴𝘵𝘦𝘯𝘶𝘴 cf. 𝘤𝘪𝘮𝘮𝘦𝘳𝘪𝘶𝘴
To κολεόπτερο 𝘓𝘢𝘦𝘮𝘰𝘴𝘵𝘦𝘯𝘶𝘴 cf. 𝘤𝘪𝘮𝘮𝘦𝘳𝘪𝘶𝘴 (Fischer von Waldheim, 1823).
Παρουσίαση εκπαιδευτικής βαλίτσας LIFE GRECABAT
Το LIFE GRECABAT διοργανώνει την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 στις 18:00 μ.μ, διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της εκπαιδευτικής βαλίτσας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος και απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού και γυμνασίου.
Ένα αστέρι γεννιέται
Απο επίσκεψη μελών του προγράμματος στο ορυχείο της Αγίας Βαρβάρας όπου δραστηριοποιείται το πρόγραμμα και βρίσκεται στο προστατευόμενο δάσος της Δαδιάς Έβρου.
Αίθουσα της καταβόθρας Αλιάρτου
Αίθουσα της καταβόθρας Αλιάρτου ή Παλαιομύλου - Ακραιφνίου.
Τρωγλόβια αράχνη της Κρήτης
Η τρωγλόβια αράχνη 𝐿𝑒𝑝𝑡ℎ𝑦𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑠ℎ𝑘𝑜𝑣𝑖 Deltshev, 1979.
Τρωγλόφιλο ισόποδο της Κρήτης
𝑇𝑟𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑖𝑐𝑢𝑠 Schmalfuss, Paragamian & Sfenthourakis, 2004
Λαιμόστενος των ελληνικών σπηλαίων
𝐿𝑎𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑐𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑖𝑢𝑠 (Fischer von Waldheim, 1823), ο κοινότερος Λαιμόστενος των ελληνικών σπηλαίων
Ασπόνδυλα είδη των ελληνικών σπηλαίων
Σπηλαιόβια ασπόνδυλα με την πένα του Βασίλη Χατζηρβασάνη
Δράση C3 - Έκθεση για τα στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και τα σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας
Στo πλαίσιo της προετοιμασίας των δράσεων Α3 και Γ3 του προγράμματος LIFE GRECABAT συντάχθηκε απο το ΙΝΣΠΠΕ η παρούσα έκθεση για τα στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και τα σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας. Στην έκθεση συνοψίζεται περιληπτικά η επικαιροποιημένη γνώση για τη σπηλαιόβια πανίδα και την κατανομή του οικότοπου 8310 στην Ελλάδα, και παρατίθενται τα δεδομένα για όλα τα στενοενδημικά και τα χαρακτηριστικά για την οικότοπο είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων που έχουν καταγραφεί στις περιοχές Natura 2000.
Ξενάγηση στον κόσμο των νυχτερίδων
Τον μαγικό και άγνωστο κόσμο των νυχτερίδων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι της Ειδικότητας «Συνοδός Βουνού» του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου απο μέλη του προγράμματος.
Subscribe to σπήλαια