Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστραγγιστικές σήραγγες Παναγοπούλας

Νότια της Παναγοπούλας Αχαΐας, στο ύψος της Εθνικής Οδού Αθηνών - Πατρών, βρίσκονται δύο τσιμεντένιες γαλαρίες οι οποίες κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1970 για να αποστραγγίζουν το υπερκείμενο ύψωμα του Προφήτη Ηλία, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο κατολισθήσεων σε βάρος της Εθνικής Οδού. Οι γαλαρίες έχουν μήκος λίγων εκατοντάδων μέτρων η κάθε μία και τους θερμούς μήνες φιλοξενούν πολλές εκατοντάδες άτομα από τα είδη Myotis blythi & Miniopterus schreibersii η μία και Myotis nattereri & Eptesicus serotinus η άλλη. Ακόμα τρία είδη απαντώνται σε μικρότερους αριθμούς: Plecotus kolombatovici, R. ferrumequinum και R. hipposideros.

Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT και σε συνεργασία με την Ολυμπία Οδό Α.Ε. που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των γαλαριών, θα τοποθετηθούν θύρες (ή θα αντικατασταθούν οι υφιστάμενες όπου υπάρχουν), προκειμένου να ελέγχεται η πρόσβαση των επισκεπτών χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση των νυχτερίδων. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος στις εισόδους των γαλαριών και σε μία από τις γαλαρίες θα τοποθετηθεί σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης των νυχτερίδων.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Γεωργιακάκης, Π. και Παπαδάτου, Ε., στο Παπαμιχαήλ, Γ., Αράπης, Θ., Πετκίδη, Κ., Φύτου Ι., Χατζηρβασάνης Β., 2015. Παραδοτέο 7, Γ’ Φάση της Μελέτης 7: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα».  ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, Σύμπραξη μελετητών και γραφείων μελετών «ΑΡΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», Αθήνα.