Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση C2.2: Τρωγλόμετρο, προδιαγραφές και οδηγίες

Το Τρωγλόμετρο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-GRECABAT από το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και την  CommonsLab ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με σκοπό την καταγραφή και αποθήκευση ενός ευρέως φάσματος αβιοτικών δεδομένων στο πεδίο.

Το σύστημα ονομάζεται “Τρωγλόμετρο” (TrogloMeter) και βασίζεται στη γνωστή ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα Arduino. Αποτελείται από μια μητρική πλακέτα που φιλοξενεί ένα μικροελεγκτή Arduino, ένα ρολόι υψηλής ακριβείας, ένα ρυθμιστή τάσης και μια υποδοχή για κάρτα μνήμης τύπου MicroSD. Το σύστημα περιλαμβάνει τρεις ανεξάρτητες συσκευές, με διαφορετικούς αισθητήρες: α) TrogloCam, για την καταγραφή υπέρυθρων εικόνων ακόμα και στο απόλυτο σκοτάδι, με την βοήθεια ενός υπέρυθρου προβολέα, β) TrogloWater, για την καταγραφή θερμοκρασίας και αγωγιμότητας νερού, και γ) TrogloAir&Soil για την καταγραφή θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, διεύθυνσης και ταχύτητας αέρα, βαρομετρικής πίεσης, έντασης φωτός, καθώς και υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους. Τόσο το λογισμικό όσο και τα σχέδια κατασκευής του υλισμικού είναι διαθέσιμα ελεύθερα και δωρεάν στον καθένα διαδικτυακά. Το μικρό κόστος, η δυνατότητα ευρείας παραμετροποίησης και η μεγάλη ενεργειακή αυτονομία καθιστούν το Τρωγλόμετρο ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση και διαχείριση σπηλαίων και καταφυγίων χειροπτέρων.