Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τηλεδιασκέψεις με τους κοινωνικούς εταίρους / Εισαγωγικές Παρουσιάσεις

Στόχος της δράσης Γ4 είναι να βελτιώσει [ή να αλλάξει] τη στάση και τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων απέναντι στις νυχτερίδες, τα σπήλαια, τη σπηλαιόβια ζωή και τη διαχείριση τους. Για τον σκοπό αυτό οργανώνεται μία σειρά τηλεδιασκέψεων (με ενημερωτικές διαλέξεις και οργανωμένες θεματικές συζητήσεις) για την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή των προβλημάτων.

Οι τηλεδιασκέψεις της Δράσης Γ4 του LIFE GRECABAT προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν ξεχωριστά για 10 διακριτές χωρικές ενότητες της Ελλάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2022 και αντικαθιστούν μία σειρά διημερίδων που είναι αδύνατο να προγραμματιστούν με τις συνθήκες της πανδημίας που βιώνουμε. Με σκοπό να κάνουμε τις συναντήσεις αυτές λιγότερο κουραστικές και περισσότερο αποτελεσματικές, αποφασίσαμε να προετοιμάσουμε μία σειρά από 4 εισαγωγικά video που εισάγουν τους συμμετέχοντες στο αντικείμενο των τηλεδιασκέψεων, το πρόγραμμα και τις δράσεις του.

Προτείνουμε να παρακολουθήστε τις παρακάτω παρουσιάσεις πριν τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη:

  • Γενικές πληροφορίες (εταίροι, διάρκεια, χρηματοδότηση, στόχοι) για το πρόγραμμα LIFE GRECABAT και τα Προγράμματα LIFE:

  • Εισαγωγή στο πρόγραμμα LIFE GRECABAT, τις δράσεις του και μία σύντομη αναδρομή στην σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία:

  • Βιολογία και οικολογία των νυχτερίδων και διαχείριση των ενδιαιτημάτων τους:

  • Σπήλαια και σπηλαιόβια πανίδα: ιδιαιτερότητες, σημασία και δράσεις διατήρησης:

[Σημαντική σημείωση: Περίπου τα 9’ αυτής της παρουσίασης αφιερώνονται στην αναλυτική παρουσίαση των επιλεγμένων από το πρόγραμμα σπηλαίων, από 6’14’’ έως 14’58’’]