Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση Α2 – Μελέτες Παρεμβάσεων: Σπήλαια

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE17 NAT/GR/000522 και της Δράσης C1 (ACTIONC.1: Protection, restoration and management of important roosting sites for Bats) θα υλοποιηθούν μικρής κλίμακας έργα σε 8 επιλεγμένα σπήλαια σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την προστασία επιλεγμένων ειδών χειροπτέρων καθώς και άλλων σπηλαιόβιων ειδών. Σκοπός της δράσης Α2 (ActionA.2: Technical studies and tender documents) είναι η προετοιμασία της υλοποίησης των εργασιών αυτών, παρέχοντας τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσής τους.

Συνημμένο Μέγεθος
Action_A2 DELIVERABLE 2 CAVES_0.pdf 4.88 MB