Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τρωγλόφιλο ισόποδο της Κρήτης
𝑇𝑟𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑖𝑐𝑢𝑠 Schmalfuss, Paragamian & Sfenthourakis, 2004
Tρωγλόβιο ισόποδο του σπηλαίου Μαρώνειας
𝐴𝑙𝑝𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠 𝑡ℎ𝑟𝑎𝑐𝑖𝑐𝑢𝑠 Andreev, 1986, ενδημικό του σπηλαίου Μαρώνειας
Subscribe to ισόποδο