Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ο Λαιμόστενος, Σπηλαιόβιο είδος της Ελλάδος 2021
Ο σπηλαιόβιος Λαιμόστενος 𝙇𝙖𝙚𝙢𝙤𝙨𝙩𝙚𝙣𝙪𝙨 𝙫𝙞𝙜𝙣𝙖𝙞 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐥𝐞, 𝟏𝟗𝟖𝟖, ένα ενδημικό είδος της καταβόθρας Αλιάρτου που μελετάται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE GRECABAT, επιλέχθηκε ως Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς 2021 για την Ελλάδα.
Λαιμόστενος των ελληνικών σπηλαίων
𝐿𝑎𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑐𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑖𝑢𝑠 (Fischer von Waldheim, 1823), ο κοινότερος Λαιμόστενος των ελληνικών σπηλαίων
Subscribe to Λαιμόστενος