Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση E1 - Εκπαιδευτική βαλίτσα LIFE GRECABAT

Η Εκπαιδευτική Βαλίτσα του LIFE GRECABAT περιέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Είναι θεματικά προσαρμοσμένη στους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος LIFE17 NAT/GR/000522 - LIFE GRECABAT («Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς»), του οποίου αποτελεί και παραδοτέο. Το περιεχόμενο της βαλίτσας αφορά τον οικότοπο των χερσαίων σπηλαίων, τις σχέσεις των νυχτερίδων και των σπηλαιόβιων ασπονδύλων με το περιβάλλον τους, την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά και την ανάγκη να διατηρηθεί η λειτουργικότητα των φυσικών οικοσυστημάτων.
Το υλικό έχει σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και έχει λάβει άδεια υλοποίησης με βάση τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο Φ1/ΜΚ/100308/4828 /Δ7/15-01-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ.