Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το LIFE GRECABAT στην ημερίδα εργασίας για τα σχέδια δράσης ειδών και οικοτόπων του LIFE-IP 4 NATURA

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ημερίδα εργασίας για τα Σχέδια Δράσης επιλεγμένων οικοτόπων και ειδών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής δράσης A1 «Εκπόνηση και Θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για Είδη και Οικοτόπους Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» και της δράσης παρακολούθησης D3 «Παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης σε Εθνική Κλίμακα» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA (https://edozoume.gr). Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι των ελληνικών προγραμμάτων LIFE NATURE που εκπονούν Σχέδια Δράσης οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Το LIFE GRECABAT συμμετείχε στην ημερίδα, καθώς εκπονεί ένα Σχέδιο Δράσης για 10 επιλεγμένα είδη χειροπτέρων καθώς και ένα Σχέδιο Δράσης για τον οικότοπο 8310, στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής δράσης Α3 «Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τα Είδη και τον Οικότοπο 8310».

Στην ημερίδα δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις ως προς τα Μέτρα Διαχείρισης και το Πρόγραμμα Παρακολούθησης που θα προταθούν για τα είδη και τον οικότοπο και τα οποία θα θεσμοθετηθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός του μεθεπόμενου έτους.