Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόταση ζωνών προστασίας για τα χειρόπτερα και τα σπήλαια

Στο πλαίσιο της δράσης C3 του LIFE GRECABAT επιλέξαμε τα 339 σημαντικότερα σπήλαια (τύπος οικοτόπου 8310) και άλλα καταφύγια χειροπτέρων σε όλη την Ελλάδα και προτείνουμε την ορθή διαχείρισή τους. Για τις θέσεις αυτές οριοθετούμε περιοχές προς ένταξη σε ζώνες – κατηγορίες χρήσεων και προτείνουμε επιτρεπόμενες χρήσεις ανά θέση. Η πρότασή μας γίνεται με αφορμή την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών σε όλη την Ελλάδα, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως η θεσμική θωράκιση σημαντικών φυσικών περιοχών και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η παρούσα πρόταση έρχεται να αντικαταστήσει την «Πρόταση ζωνών προστασίας για τα καταφύγια και τις αποικίες χειροπτέρων και τον οικότοπο των σπηλαίων της Ελλάδας» που είχε ετοιμαστεί το φθινόπωρο του 2019, καθώς ο ν. 4685/2020 και οι οδηγίες για τις ΕΠΜ έθεσαν το θέμα της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος σε νέα βάση.

Tα διανυσματικά αρχεία των προτεινόμενων θέσεων είναι διαθέσιμα εδώ, προς κάθε ενδιαφερόμενο.