Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόταση ζωνών προστασίας για τα χειρόπτερα και τα σπήλαια

Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT και συγκεκριμένα της προετοιμασίας των δράσεων A3 και C3 επιλέξαμε τα 230 σημαντικότερα καταφύγια νυχτερίδων στην Ελλάδα (σπήλαια, ορυχεία, κτίσματα κ.α.) αλλά και σπήλαια ως οικότοποι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ (8310: Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση) για να προταθούν ως θέσεις προστασίας από τις υπό εκπόνηση ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα ακόλουθα Σχέδια Διαχείρισης.

Βασικά κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν ο αριθμός των ειδών και τα μεγέθη των αποικιών χειροπτέρων και ο αριθμός των τυπικών ειδών και των στενοενδημικών ειδών ασπονδύλων για τον οικότοπο 8310.

Αναπόφευκτα, η ορθή διαχείριση των περισσότερων ειδών χειροπτέρων του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας ων Οικοτόπων αλλά και των σπηλαίων  και των άλλων τυπικών και σημαντικών τους ειδών, προϋποθέτει την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου. Ο χώρος αυτός τρέφει τα χειρόπτερα, αλλά και καθορίζει τη διάθεση και ποιότητα οργανικής ύλης και νερού στο εσωτερικό των μητρικών πετρωμάτων και τα σπήλαια και παίζει καθοριστικό ρόλο στο μικροκλίμα τους. Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάσαμε και προτείνουμε περιοχές προστασίας γύρω από κάθε θέση.

Tα διανυσματικά αρχεία των προτεινόμενων θέσεων είναι διαθέσιμα εδώ, προς κάθε ενδιαφερόμενο.