Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση Α2 - Μελέτες παρεμβάσεων: Κτήριο Σαμαριάς

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE17 NAT/GR/000522 και της Δράσης C1 (ACTION C.1: Protection, restoration and management of important roosting sites for Bats) θα υλοποιηθούν μικρής κλίμακας εργασίες σε 1 επιλεγμένο κτήριο εντός περιοχής NATURA. Σκοπός της δράσης Α2 (Action A.2: Technical studies and tender documents) είναι η προετοιμασία της υλοποίησης των εργασιών αυτών, παρέχοντας τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσής τους.

Συνημμένο Μέγεθος
Action_A2 DELIVERABLE 1 BUILDING.pdf 1.51 MB