Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Απογραφή των ειδών χειροπτέρων στις περιοχές του προγράμματος

Στην παρούσα αναφορά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δράσης Α1.1 (Inventory of bat species and their colonies at the project sites - Απογραφή των ειδών νυχτερίδων και των αποικιών τους στις θέσεις του έργου) του Προγράμματος LIFE GRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522). Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται τα ευρήματα των επισκέψεων στις θέσεις του προγράμματος και συζητούνται υπό το πρίσμα των διαχειριστικών αναγκών που είχαν οδηγήσει στην πρόταση για εκπόνηση του έργου αλλά και των αναγκών εκείνων που εντοπίστηκαν και προσδιορίστηκαν μετά την έναρξη της υλοποίησής του.

Συνημμένο Μέγεθος
Action_A1_Bats Inventory_UoC.pdf 7.73 MB