Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ο Λαιμόστενος, Σπηλαιόβιο είδος της Ελλάδος 2021
Ο σπηλαιόβιος Λαιμόστενος 𝙇𝙖𝙚𝙢𝙤𝙨𝙩𝙚𝙣𝙪𝙨 𝙫𝙞𝙜𝙣𝙖𝙞 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐥𝐞, 𝟏𝟗𝟖𝟖, ένα ενδημικό είδος της καταβόθρας Αλιάρτου που μελετάται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE GRECABAT, επιλέχθηκε ως Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς 2021 για την Ελλάδα.
2021: Διεθνές Έτος Σπηλαίων και Καρστ
Η χρονιά που έρχεται έχει ανακηρυχθεί απο τη Διεθνή Ένωση Σπηλαιολογίας (UIS) ως Διεθνές Έτος Σπηλαίων και Καρστ (IYCK).
Subscribe to IYCK2021