Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Θέση Ειδικού Βιοποικιλότητας στο Υ.Π.Εν. για το έργο LIFE GRECABAT
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναζητάει εξωτερικό/ή συνεργάτη/τρια - Ειδικό Βιοποικιλότητας και Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος, για σύναψη 18μηνης σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων του LIFE GRECABAT.
Θέση υπεύθυνου/ης επικοινωνίας στο Πράσινο Ταμείο για το έργο LIFE GRECABAT
Το Πράσινο Ταμείο ζητάει υπεύθυνο/η επικοινωνίας για το έργο LIFE GRECABAT, έως την λήξη έργου, ήτοι την 28/02/2023.
Δράση F2: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης προβλημάτων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Life – Nature : “Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude (GRECABAT) - LIFE17 NAT/GR/000522 και της δράσης F2 (Action F2: Contingency and troubleshooting plan) ετοιμάστηκε «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης προβλημάτων».

Εναρκτήρια Συνάντηση του προγράμματος: «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εναρκτήρια Συνάντηση του προγράμματος: «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» («Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude», LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT). Η συνάντηση έγινε την Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 (11:30 – 15.30) στη Βίλα Καζούλη (Λ. Κηφισίας 241, Κηφισιά). Πριν την Εναρκτήρια Συνάντηση πραγματοποιηθηκε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο των Συνδικαιούχων του προγράμματος στον ίδιο χώρο (09:00 – 11:15).

Subscribe to Δράσεις διαχείρισης του έργου