Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ασπόνδυλα είδη των ελληνικών σπηλαίων

Σπηλαιόβια ασπόνδυλα με την πένα του Βασίλη Χατζηρβασάνη:

1 κολλέμβολο, 2 σαλιγκάρι, 3 νηματόμορφο (σκουλήκι που παρασιτεί σε άλλα ασπόνδυλα), 4 ισόποδο

5 αμφίποδο, 6 διπλόποδο (χιλιοποδαρούσα), 7 αράχνη, 8 φαλάγγι

9 σκαθάρι, 10 σπηλαιόβιος γρύλος, 11 ψευδοσκορπιός, 12 σαρανταποδαρούσα