Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση F3 - Έκθεση σχετικά με την εκπαίδευση των εταίρων του έργου

Η παρούσα «Έκθεση σχετικά με την εκπαίδευση των δικαιούχων/εταίρων του έργου" αποτελεί παραδοτέο του προγράμματος Life – Nature : “Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude (GRECABAT) - LIFE17 NAT/GR/000522 και της δράσης F3: Εκπαίδευση των εταίρων του έργου (F3: Training of project beneficiaries).

Σκοπός της δράσης είναι η εκπαίδευση των δικαιούχων/εταίρων του προγράμματος Life – Nature : “Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude (GRECABAT) - LIFE17 NAT/GR/000522 σε θέματα οικονομικής, τεχνικής και επιστημονικής υλοποίησης και διαχείρισης του έργου. Οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της δράσης εταίροι είναι το Πανεπιστήμιο της Κρήτης (ΠΚ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Συνημμένο Μέγεθος
DELIVERABLE_F3 Training of the project beneficiaries.pdf 1.06 MB