Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση F2: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης προβλημάτων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Life – Nature : “Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude (GRECABAT) - LIFE17 NAT/GR/000522 και της δράσης F2 (Action F2: Contingency and troubleshooting plan) ετοιμάστηκε «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης προβλημάτων».
Η προετοιμασία ενός τέτοιου σχεδίου είναι μείζονος σημασίας για την σωστή υλοποίηση και διαχείριση ενός μεγάλης διάρκειας έργου όπως είναι το Πρόγραμμα LIFE17 NAT/GR/000522. Ο προσδιορισμός των πιθανών προβλημάτων και κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκειά της υλοποίησής του καθώς και ο καθορισμός των τρόπων επίλυσης τους θα πρέπει να προετοιμάζονται από την αρχή. Οι εταίροι του Προγράμματος που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της δράσης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

Συνημμένο Μέγεθος
Action_F2_Contingency and troubleshooting plan.pdf 617.71 KB