Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση Ε1: Πινακίδες Σήμανσης του Προγράμματος

Οι Πινακίδες Σήμανσης του προγράμματος που παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή στο επισυναπτόμενο αρχείο (pdf) θα εγκατασταθούν πάνω στις κατασκευές της Δράσης C1 του LIFE GRECABAT.  Σχεδιάστηκαν ώστε να δίνουν τις βασικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα  τους εταίρους τη χρηματοδότηση, τα είδη τον οικότοπο αλλά και το θεσμικό καθεστώς θέσης του κάθε έργου. Τέλος περιλαμβάνουν βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Συνημμένο Μέγεθος
Action_E1_LifeGrecaBat_NBoards_all.pdf 1.88 MB