Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση Ε1: Πινακίδες Ερμηνείας Περιβάλλοντος

Οι πινακίδες ερμηνείας Περιβάλλοντος που παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή στο επισυναπτόμενο αρχείο (pdf) θα εγκατασταθούν στις αντίστοιχες θέσεις των παρεμβάσεων προστασίας και αποκατάστασης του LIFE GRECABAT.  Σχεδιάστηκαν ώστε ενημερώνουν τους επισκέπτες για τη σημασία των θέσεων για τα είδη και τον οικότοπο, τη σκοπιμότητα των παρεμβάσεων αλλά και τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς.

Συνημμένο Μέγεθος
Action_E1_LifeGrecaBat_ISigns_all.pdf 13.66 MB