Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Tρωγλόβιο ισόποδο του σπηλαίου Μαρώνειας

Το τρωγλόβιο ισόποδο 𝐴𝑙𝑝𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠 𝑡ℎ𝑟𝑎𝑐𝑖𝑐𝑢𝑠 Andreev, 1986, ενδημικό του σπηλαίου Μαρώνειας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/2IGszCT

Σχετικό περιεχόμενο