Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κτήριο Σαμαριάς

Στην καρδία του Φαραγγιού της Σαμαριάς, μία σειρά από κτήρια του ομόνυμου οικισμού φιλοξενούν δεκάδες νυχτερίδες, κυρίως των ειδών Rhinolophus hipposideros και R. ferrumequinum. Οι αποικίες αυτές είναι σε διαρκή πίεση λόγο χρήσης των κτηρίων από τους περίοικους, τους φύλακες και τους επισκέπτες του φαραγγιού, ενώ όσα κτήρια δεν συντηρούνται απειλούνται με κατάρρευση.

Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT θα αποκατασταθεί ένα από τα παλιά κτήρια της Σαμαριάς, προκειμένου να φιλοξενήσει νυχτερίδες της περιοχής, μακρυά από τα κτήρια που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Κοντά στο κτήριο αυτό θα τοποθετηθεί πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Benda P., Georgiakakis P., Dietz C., Hanák V., Galanaki K., Markantonatou V., Chudárková A. and Hulva P. 2009. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 7. The bat fauna of Crete, Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 72: 105-190.

Γεωργιακάκης, Π. και Παπαδάτου, Ε., στο Παπαμιχαήλ, Γ., Αράπης, Θ., Πετκίδη, Κ., Φύτου Ι., Χατζηρβασάνης Β., 2015. Παραδοτέο 7, Γ’ Φάση της Μελέτης 7: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα».  ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, Σύμπραξη μελετητών και γραφείων μελετών «ΑΡΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», Αθήνα.