Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων σε 10 περιοχές NATURA 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής τους (εύρος, πληθυσμός, οικότοπος, μελλοντική προοπτική) των 10 ειδών νυχτερίδας (Annexes II - IV 92/43/EEC) και του οικότοπου 8310 (Annex I 92/43/EEC).

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τις κλιματικές δράσεις. Το LIFE συνεισφέρει στην εφαρμογή, επικαιροποίηση και ανάπτυξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με έκταση παραπάνω από το 18% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν 6% της θαλάσσιας περιοχής, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως. Προσφέρει καταφύγιο στα πολυτιμότερα και απειλούμενα είδη και σε οικοτόπους.

Σημαντικά

  • Δράση C5- Φόρμα Καταχώρησης Πληροφοριών για τις Νυχτερίδες και τη Σπηλαιόβια Πανίδα

    Η μελέτη της ζωής στα σπήλαια είχε από τις απαρχές της επωφεληθεί τα βέλτιστα από τους μη επαγγελματίες σπηλαιολόγους, που με το θάρρος και η αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στη συλλογή δεδομένων / πληροφοριών από μέρη άγνωστα και δυσπρόσιτα στους περισσότερους ερευνητές της εποχής τους.

    Σκοπεύοντας να ενισχύσει την επιστήμη των πολιτών, το LIFE GRECABAT, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε μία ειδική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (smartphones & tablets) και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browsers).

Νέα και Άρθρα

Ολοκληρώθηκε το έργο προστασίας του Σπηλαίου Ζα στη Νάξο
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το δεύτερο μισό του Ιουνίου ολοκληρώθηκε το έργο για την προστασία του οικότοπου και των αποικιών χειροπτέρων στο σπήλαιο Ζα στη Νάξο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης C1 "Προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα" του Έργου μας LIFE GRECABAT.
Επαναληπτικό Ερωτηματολόγιο – Έρευνα Καταγραφής Απόψεων για τις Νυχτερίδες και τα Σπήλαια [Δράση D3]

Το LIFE GRECABAT διεξάγει επαναληπτική κοινωνική – περιβαλλοντική έρευνα σχετικά με τη στάση των φορέων και των πολιτών απέναντι στις νυχτερίδες, τα σπήλαια, τους σπηλαιόβιους οργανισμούς και άλλα υπόγεια καταφύγια.

Η έρευνα αφορά στην ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση στάσεων και συμπεριφορών.

Η Πορτογαλική τηλεόραση RTP για το LIFE GRECABAT

To ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Pedro Pinto του δημόσιου πορτογαλικού τηλεοπτικού σταθμού RTP, δημοσιεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2023, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Οκτωβρίου 2023, στην Κρήτη από τον δημοσιογράφο και τον εικονολήπτη του, οι οποίοι ξεναγήθηκαν από τους ερευνητές του LIFE GRECABAT στον κόσμο των σπηλαίων, συλλέγοντας πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις και τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου. Επιπλέον, ο κ.