Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων σε 10 περιοχές NATURA 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής τους (εύρος, πληθυσμός, οικότοπος, μελλοντική προοπτική) των 10 ειδών νυχτερίδας (Annexes II - IV 92/43/EEC) και του οικότοπου 8310 (Annex I 92/43/EEC).

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τις κλιματικές δράσεις. Το LIFE συνεισφέρει στην εφαρμογή, επικαιροποίηση και ανάπτυξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με έκταση παραπάνω από το 18% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν 6% της θαλάσσιας περιοχής, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως. Προσφέρει καταφύγιο στα πολυτιμότερα και απειλούμενα είδη και σε οικοτόπους.

Σημαντικά

Νέα και Άρθρα

Ασπόνδυλα είδη των ελληνικών σπηλαίων
Σπηλαιόβια ασπόνδυλα με την πένα του Βασίλη Χατζηρβασάνη
Συνάντηση με φορείς του νομού Χανίων
Οι προγραμματισμένες διημερίδες των ενημερωτικών δράσεων του προγράμματος δίνουν τη θέση τους σε μικρότερες συναντήσεις εργασίας, σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλουν οι συνθήκες της πανδημίας. Στο πνεύμα αυτό πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, στο Σπήλαιο του Τζανή στον Ομαλό Χανίων, συνάντηση εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής.