Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων σε 10 περιοχές NATURA 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής τους (εύρος, πληθυσμός, οικότοπος, μελλοντική προοπτική) των 10 ειδών νυχτερίδας (Annexes II - IV 92/43/EEC) και του οικότοπου 8310 (Annex I 92/43/EEC).

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τις κλιματικές δράσεις. Το LIFE συνεισφέρει στην εφαρμογή, επικαιροποίηση και ανάπτυξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με έκταση παραπάνω από το 18% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν 6% της θαλάσσιας περιοχής, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως. Προσφέρει καταφύγιο στα πολυτιμότερα και απειλούμενα είδη και σε οικοτόπους.

Σημαντικά

  • Φόρμα Καταχώρησης Πληροφοριών για τις Νυχτερίδες και τη Σπηλαιόβια Πανίδα

    Η μελέτη της ζωής στα σπήλαια είχε από τις απαρχές της επωφεληθεί τα βέλτιστα από τους μη επαγγελματίες σπηλαιολόγους, που με το θάρρος και η αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στη συλλογή δεδομένων / πληροφοριών από μέρη άγνωστα και δυσπρόσιτα στους περισσότερους ερευνητές της εποχής τους.

    Σκοπεύοντας να ενισχύσει την επιστήμη των πολιτών, το LIFE GRECABAT, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε μία ειδική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (smartphones & tablets) και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browsers).

Νέα και Άρθρα

Συστάσεις για τις επισκέψεις σε σημαντικά καταφύγια νυχτερίδων
Μία από τις φαινομενικά πιο «αθώες», αλλά συχνά επιβλαβής πίεση στα είδη νυχτερίδων του προγράμματος είναι η ανθρώπινη παρουσία στα καταφύγια μεγάλων αποικιών. Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT, έχουμε ετοιμάσει ένα κατάλογο με τα 179 σημαντικότερα καταφύγια νυχτερίδων στην Ελλάδα και τις εποχές για τις οποίες έχει τεκμηριωθεί η παρουσία σημαντικών αποικιών σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, οι επισκέψεις στα καταφύγια παρουσία νυχτερίδων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτικές, με μικρό αριθμό μελών, περιορισμό της θερμικής, ηχητικής και άλλης ρύπανσης και να έχουν κατά το δυνατόν σύντομη διάρκεια.
Αλπικός Τρίτωνας του σπηλαίου Λιμνών
Αλπικός Τρίτωνας, 𝘐𝘤𝘩𝘵𝘩𝘺𝘰𝘴𝘢𝘶𝘳𝘢 𝘢𝘭𝘱𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘴 (Laurenti, 1768) στo Σπήλαιο Λιμνών.
Φόρμα Καταχώρησης Πληροφοριών για τις Νυχτερίδες και τη Σπηλαιόβια Πανίδα

Η μελέτη της ζωής στα σπήλαια είχε από τις απαρχές της επωφεληθεί τα βέλτιστα από τους μη επαγγελματίες σπηλαιολόγους, που με το θάρρος και η αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στη συλλογή δεδομένων / πληροφοριών από μέρη άγνωστα και δυσπρόσιτα στους περισσότερους ερευνητές της εποχής τους.

Σκοπεύοντας να ενισχύσει την επιστήμη των πολιτών, το LIFE GRECABAT, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε μία ειδική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (smartphones & tablets) και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browsers).