Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Tel: +30 2102717763, 2102777296, 2102711013
Email : info@atepe.gr
Fax: +30 210 2757614
ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων

Η ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2011 και ειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.

Συγκεκριμένα:

  • Εκτελεί έργα και προγράμματα για την επιστημονική παρακολούθηση και τη βιοποικιλότητα, την προστασία των οικοσυστημάτων και του τοπίου και την ορθολογική διαχείριση
  • Βοηθά στην εναρμόνιση των ελληνικών, μεσογειακών, ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων για τη  διαφύλαξη του εθνικού φυσικού κεφαλαίου
  • Εξασφαλίζει την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διατήρηση των απειλούμενων οικοτόπων, ειδών και τοπίων
  • Υποστηρίζει προγράμματα ήπιας τουριστικής δραστηριότητας και οικοτουρισμού
  • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό και τα αρμόδια Τμήματα και Οργανισμούς
  • Παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση, κατάρτιση και επανεκπαίδευση σχετικά με τη διατήρηση της φύσης
  • Οργανώνει συστήματα για την ερμηνεία και την προώθηση του περιβάλλοντος (κέντρα πληροφόρησης, μονοπάτια ερμηνείας φύσης, κλπ.) Για την προσέλκυση και διαχείριση επισκεπτών σε σημαντικές φυσικές περιοχές
  • Δημιουργεί διαφημιστικό/ενημερωτικό υλικό όπως βιβλία, φυλλάδια και εκπαιδευτικά πακέτα

Η ΑΤΕΠΕ διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων εξειδικευμένων σε περιβαλλοντικά αντικείμενα.