Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Εθνικής Αντιστάσεως 82, Ηράκλειο, Κρήτη, 713 06
Τηλέφωνο: +30 2810 327459
Email : infoinspee@gmail.com
Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ), ένας μη κυβερνητικός – μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας, ιδρύθηκε το 2001 και έχει την έδρα του στην Κρήτη. Η νομική του μορφή είναι “αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία”, με αριθμό καταστατικού 553/2001 Γραμματείας Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Σκοπός του ΙΝΣΠΕΕ είναι η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των σπηλαίων και εν γένει των καρστικών περιοχών της Ελλάδας.

  • Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα και στηρίζει κάθε είδος δραστηριότητας που συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονική σπηλαιολογική έρευνα.
  • Δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες, μελέτες και εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό υλικό.
  • Συγκεντρώνει και αποδελτιώνει τη επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τα είδη των σπηλαιόβιων ζώων, τη μορφολογία των σπηλαίων και το φυσικό περιβάλλον των καρστικών περιοχών. Τη γνώση αυτή, την καθιστά προσιτή στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, μέσω των ανοιχτών βάσεων δεδομένων όπως η βάση δεδομένων για την σπηλαιόβια πανίδα της Ελλάδας (https://database.inspee.gr/)
  • Φιλοξενεί και διατηρεί μοναδική σε μέγεθος και επιστημονική αξία συλλογή σπηλαιόβιων ζώων της Ελλάδας από 600 σπήλαια). Η αναγνώριση των ειδών πραγματοποιείται σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Καλλιεργεί και προάγει την περιβαλλοντική συνείδηση του πληθυσμού, υλοποιώντας τηλεοπτικές παραγωγές, και διοργανώνοντας δημόσιες εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις και συζητήσεις, αλλά και σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης.
  • Συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς φορείς, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σπηλαιολογικούς συλλόγους και περιβαλλοντικές οργανώσεις σε θέματα έρευνας και προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού.
  • Παρέχει πληροφορίες και εισηγείται θέματα προστασίας σε αρμόδιους φορείς σχετικά με τα σπήλαια και την προστασία τους και προωθεί προτάσεις για την εφαρμογή μέτρων προστασίας των βιολογικών, αλλά και ιστορικών στοιχείων που εμφανίζονται σε καρστικές μορφές, με σκοπό την υιοθέτηση στάσεων, συμπεριφορών και πολιτικών διαχείρισης φιλικών προς το περιβάλλον.

Το ΙΝΣΠΕ, υποστηρίζει και υποστηρίζεται από εθελοντές (κυρίως σπηλαιολόγους και εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα) τους οποίους έχει εκπαιδεύσει με ειδικά σεμινάρια σε θέματα σπηλαιοβιολογίας. Το δίκτυο αυτών των εθελοντών ξεπερνά τους 100.