Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων σε 10 περιοχές NATURA 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής τους (εύρος, πληθυσμός, οικότοπος, μελλοντική προοπτική) των 10 ειδών νυχτερίδας (Annexes II - IV 92/43/EEC) και του οικότοπου 8310 (Annex I 92/43/EEC).

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τις κλιματικές δράσεις. Το LIFE συνεισφέρει στην εφαρμογή, επικαιροποίηση και ανάπτυξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με έκταση παραπάνω από το 18% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν 6% της θαλάσσιας περιοχής, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως. Προσφέρει καταφύγιο στα πολυτιμότερα και απειλούμενα είδη και σε οικοτόπους.

Σημαντικά

  • Φόρμα Καταχώρησης Πληροφοριών για τις Νυχτερίδες και τη Σπηλαιόβια Πανίδα

    Η μελέτη της ζωής στα σπήλαια είχε από τις απαρχές της επωφεληθεί τα βέλτιστα από τους μη επαγγελματίες σπηλαιολόγους, που με το θάρρος και η αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στη συλλογή δεδομένων / πληροφοριών από μέρη άγνωστα και δυσπρόσιτα στους περισσότερους ερευνητές της εποχής τους.

    Σκοπεύοντας να ενισχύσει την επιστήμη των πολιτών, το LIFE GRECABAT, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε μία ειδική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (smartphones & tablets) και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browsers).

Νέα και Άρθρα

Τηλεδιασκέψεις με τους κοινωνικούς εταίρους / Εισαγωγικές Παρουσιάσεις

Στόχος της δράσης Γ4 είναι να βελτιώσει [ή να αλλάξει] τη στάση και τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων απέναντι στις νυχτερίδες, τα σπήλαια, τη σπηλαιόβια ζωή και τη διαχείριση τους.

Τρωγλόμετρα / πρωτότυπες συσκευές παρακολούθησης των σπηλαίων

Την Παρασκευή στις 12/11/2021 πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακό Σεμινάριο για την παρουσίαση των συσκευών του Τρωγλόμετρου του LIFE GRECABAT.

Διαδικτυακό Σεμινάριο LIFE GRECABAT για τις συσκευές παρακολούθησης σπηλαίων (Τρωγλόμετρο)

Το LIFE GRECABAT διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο για την παρουσίαση των συσκευών και της λειτουργίας του Τρωγλόμετρου, του καταγραφικού συστήματος που ανέπτυξε  για την παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων σπηλαίων και αποικιών νυχτερίδων.